BİLGİDAĞI ANAOKULU

EĞİTİM SİSTEMİMİZ

BİLGİDAĞI ANAOKULUMUZ 

- 10-15 kişilik sınıfları, 

- Çok Amaçlı Oyun Salonu "kış bahçesi",

- Yemek Salonu, 

- Deprem yönetmeliğine uygun, 

- İç ve dış yalıtımlı, 

- 24 saat güvenlik birimli binasıyla,

- Deneyimli ve sevecen öğretmenleriyle,

- 3-6 yaş grubuna hizmet vermektedir.

VAKİT ÇİZELGESİ
08:00-09:00 : Günün en heyecanlı saati; okula geliş.
09:00-10:00 : Sağlıklı yaşamak için dengeli beslenmeliyiz. Kahvaltımızı yapıp, sütümüzü içiyoruz.
10:00-10:15 : Türkçe ve İngilizce şarkılarımızı söylemek için hep birlikte büyük bir çember oluşturuyoruz. Circle Time
10:15-10:30 : Oyun köşelerimizi seçip serbest oynuyoruz.
10:30-12:00 : Enerji doluyuz. Bahçe zamanı, etkinliklerimiz, İngilizce, drama, bale, halk oyunları, gezilerimiz hep bu saatte. 
12:00-13:00 : Mutfaktan gelen güzel kokular karnımızın acıktığını hatırlatıyor!
13:00-16:00 : En küçüklerimizin uyku saati.Bizler biraz dinlenip, bahçeye çıkabiliriz, etkinliklerimiz devam eder, doğum günü olan arkadaşlarımız için kutlama yaparız, aylık programımıza göre okulumuza tiyatro grupları gelir. 
16:00-16:30 : Yine mutfaktan güzel kokular geliyor. 
16:30-17:00 : Bugün hiç çizgi film izlemedik. Haydi kış bahçesine!
17:00 : Okuldan ayrılmanın en güzel tarafı, ertesi sabah tekrar geleceğimizi bilmek.

BRANŞLAR
YABANCI DİL / İNGİLİZCE

Amacımız, ileriki yıllarda karşılaşılacak İngilizce eğitimine temel oluşturmaktır.
Kulak dolgunluğu oluşturarak, doğru telaffuzu sağlayarak, oyunlar, şarkılar ve değişik materyallerle,dil öğrenmeyi eğlenceli bir hale getirerek; ailemizi, renkleri, sayıları, zaman birimlerini, mevsimleri, meyve,sebzeleri, hayvanları ve günlük yaşamda kullanılan basit cümleleri öğretiyoruz.
Okulumuzda İngilizce eğitimi haftanın üç günü, sabahları “circle time” ile başlar, gün içinde değişik saatlerde devam eder.

DRAMA

Drama derslerinde kukla ve mask kullanılmaktadır. Çünkü kukla ve mask, çocuklara subjektif değil objektif olmaya zorlar. 
Olaylara doğrudan bakma alışkanlığı kazandırır. Eleştirel göz sahibi yapar. Saldırgan olanı frenler, durgun olanı açar. Özeleştiri ve eleştiri yapabilme becerisi geliştirir. 
Başkalarıyla iletişim kurmada kolaylık sağlar. Sevgi, paylaşma ve takım ruhu duygularını geliştirir.

HALK OYUNLARI & BALE :
Halk oyunları ve bale çalışmalarımızla, müziksel ritmik zeka desteklenmektedir. Müziksel yetenekleri ne olursa olsun tüm çocuklar için öğrenme açısından iyi bir uyarıcıdır. 
Dikkat ve konsantrasyonu sağlar, stresi azaltır, 
hatırlamayı kolaylaştırır, yaratıcılığa teşvik eder.

YÜZME & BİNİCİLİK

Yüzme ve binicilik kursları dönem dönem, talebe göre açılır. Yüzme kursu Yeditepe Üniversitesi Sosyal Tesislerinde, binicilik ise Taşdelen İstanbul Binicilik Klübünde gerçekleştirilir.

EĞİTİM

Okulumuzda Çoklu Zeka Kuramı uygulanmaktadır.

Ç.Z.K. na göre mevcut zeka alanları:

-Mantıksal/ Matematiksel zeka

-Sözel/Dilsel zeka 

-Görsel/Uzansal zeka

-Müziksel/Ritmik zeka

-Bedensel/Kinestetik zeka

-Doğa zekası

-Kişiler arası zeka

-İçsel zeka alanlarıdır.

Çocuklar bu zeka alanlarının hepsine sahiptir. Ancak bir veya birkaçı daha baskın olabilir.

Bu programla çocukların zeka gelişimleri her alanda desteklenmekte, tek bir alana ağırlık verilerek zihin gelişimleri sınırlanmamaktadır.

Okulumuzda, etkin öğrenme metodu olan, çocuk merkezli Highscope programı da günlük program içerisinde planla-yap-değerlendir aşamaları ile uygulanmaktadır.
İlk yıllar eğitimi olarak bilinen PYP metodunu da, haftalık ünite konusunda bildiklerim-merak ettiklerim ve öğrendiklerim olarak işlemekteyiz. Ayrıca yıllık programı hazırlarken GEMS programından da yararlanmaktayız. GEMS programının amacı farklı, ilgi çekici, değişik konularla (uğur böcekleri, yumurtalar, karıncalar, arılar, düğmeler vb.) çocukların bilimsel kavram ve yöntemleri açıklarken, hayal güçlerini tetikleyerek öğrenmelerini sağlamak, fen ve matematik kavramlarını daha eğlenceli bir hale sokmaktır.

Değerler eğitimi olarak bilinen “toplumsal değerleri davranışa çevirme” etkinlikleri içerisinde, her ay alınan konu öğretmenler ve çocuklar tarafından işlenir (saygı, merhamet, dürüstlük, sevgi, güven vs. ). 

HEDEFLER

3 - 6 yaş çocuklarının gelişim alanlarının Ç.Z.K .göz önüne alınarak Bilişsel,Duygusal, Dil, Psikomotor, Sosyal alanlarda en üst düzeyde desteklenmesi hedeflenmektedir.
Böylece:

-Bağımsız düşünebilen, soru sorabilen,

-Yenilikleri yadırgamayan, 

-Öğrenme isteği olan,

-Kendini ifade edebilen,

-Çevresiyle iletişim içinde olan,

-Kendi kültürünü bilen,

-“Çevre” bilincine sahip,

-Farklı düşüncelere saygı duyan,

-İşbirliği yapabilen,

-Mutlu bireyler olarak yetişmeleri sağlanır.

SAĞLIK

Haftanın bir günü doktorumuz okula gelir, talebiniz üzerine çocuğunuzun muayenesi yapılır.

BİLGİDAĞI EĞİTİM KURUMLARI

Bilgidağı Anaokulu Ataşehir

Bilgidağı Koleji Ataşehir